SEO Խորհրդատվություն

SEO խորհրդատվություն

SEO խորհրդատվություն և կայքի վերլուծություն

Որոնողական համակարգերում կայքի դիրքի օրգանական բարձրացման և որոնողական համակարգերից թրաֆիկի մեծացման խորհրդատվություն, անձնակազմի վերապատրաստում, մասնագիտական ուղեցույցների մշակում և ներդրում կազմակերպության աշխատահոսքում։

SEO խորհրդատվության ծառայությունները ներառում են հետևյալ կետերը՝

  • Կայքի SEO և աշխատանքային տվյալների ամբողջական վերլուծություն (SEO & website performance analysis)
  • Բանալի բառերի/հիմնաբառերի վերլուծություն (keyword analysis) և ամփոփագրի տրամադրում
  • Կայքի սեմանտիկ միջուկի կազմում կամ վերաձևակերպում և հետագա քայլերի քարտեզագրում
  • Կայքի օպտիմալացման ռազմավարության մշակում, քայլ-առ-քայլ ուղեցույցի կազմում
  • Բովանդակության պլանավորում
  • Կայքի օպտիմալացման աշխատանքի պլանավորում և SEO աշխատահոսքի ներդրում՝ անձնակազմի ներգրավմամբ
  • Անձնակազմի վերապատրաստում՝ SEO արշավների իրականացմանը ներգրավելու նպատակով
  • SEO աշխատանքի ընթացիկ աուդիտ, օպտիմալացում և ամփոփագրերի կազմում

Կապվել ինձ հետ »